Tjänster

NINOMHUS
• Kök & Badrum renovering
• Golvslippning samt golvlagning
• Malning
• Byte av trappa samt montering
• Bygg av bastu
• Klinker och kakel sättning
• Alla inomhus snickeri
UTOMHUS
• Nybyggnation av hus
• Tillbygnader
• Tak & fasad renovering
• Murning och putsarbeten
• Stenlaggning
• Alla utomhus snickeri